Slovenska izseljenska matica bo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter z Zavodom RS za šolstvo in Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti že tretjič organizirala ustvarjalno poletno šolo za mlade ( starost otrok od 10 do 15 let ). Potekala bo med 15. 7. in 21. 7. 2018  v Murski Soboti.
Poleg učenja slovenščine bo poudarek tudi na likovnem ustvarjanju in umetniškem izražanju otrok.

Več informacij in prijavnica na:

https://www.zdruzenje-sim.si/kdo_smo/dogodki_sim/2018-04-16/2018041610063078/RAZPIS-ZA-poletno-%C5%A1olo-%E2%80%93-SLOVEN%C5%A0%C4%8CINA-MALO-DRUGA%C4%8CE/

Zavod RS za šolstvo in Center šolskih in obšolskih dejavnosti bosta od 29. 7. do 10. 8. 2018 v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Tolminu (Dom Soča) organizirala Poletno šolo slovenščine za otroke in mladostnike slovenskega porekla, ki živijo v tujini. Primerna je za učence, stare 8 do 14 let. Rok za prijavo je 10. 5. 2018.

Več informacij in prijavnica na https://www.zrss.si/sticisce/poletna-sola-slovenscine/

Oglejte si videoposnetek TV Maribor o 20. obletnici Društva Triglav

http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174529981

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik je objavil razpis za Mladinsko poletno šolo. Tečaj se začne v ponedeljek, 2. 7. 2018, in konča v petek, 13. 7. 2018. Prihod udeležencev Mladinske poletne šole je predviden že v nedeljo, 1. 7. 2018, do 19.00. Šola je namenjena mladim od 13 do 17 let. Prijavnice in prošnje za štipendijo pošljite do 15. maja.

Več informacij na: http://centerslo.si/za-otroke/tecaji/mladinska-poletna-sola/mladinska-poletna-sola-slovenscine-2016-2/